Bezpieczne zabawki wg. Inspekcji Handlowej

zabawki

David Zellaby, flickr

Bezpieczny handel jest niezwykle ważny zarówno dla klienta, jak i przedsiębiorcy. Udana transakcja i obustronny kontakt na każdym etapie jej przeprowadzania buduje pozytywne relacje oraz obustronne zaufanie. O ile są instytucje dbające o bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji pada pytanie, czy są instytucje dbające, aby to właśnie zamówiony towar był bezpieczny sam w sobie.

Wygląda na to, że jest ktoś taki, kto dba o powyższe. Specjalistyczne Laboratoria Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadziły badania dotyczące bezpiecznych zabawek, bo jak wiadomo, bezpieczeństwo naszych pociech jest najważniejsze. Warto również wiedzieć, że te badanie nie było jednorazowe, gdyż wszystkie zabawki wprowadzane na polski rynek są testowane i sprawdzane przez Inspekcję Handlową, właśnie na zlecenie UOKiK.

Obecne zostało przeprowadzone od 2013 roku do końca kwietnia 2014 roku. Kontroli poddano 4124 zabawki, a kontrolowano m.in. czy posiadają wymagany prawem znak CE (mówiący o spełnieniu zasad bezpieczeństwa) oraz czy załączone są do nich jakiekolwiek ostrzeżenia dotyczące użytkowania. Dodatkowo badano materiał, z jakiego są wykonane, jego szkodliwość i czy zabawka emituje jakikolwiek hałas oraz jego natężenie.

Wyniki pokazały, że aż 40% przebadanych zabawek nie spełniło wymaganych norm oznaczenia i posiadanej instrukcji. Około 10% zabawek zawierało fikcyjne ostrzeżenia, np. dotyczące posiadania małych części, które mogą zostać połknięte, a w rzeczywistości zabawka takich części nie posiadała. Wygląda na to, że niektórzy producenci wyszli z założenia, że „przezorny zawsze ubezpieczony”.

Inspekcja Handlowa miała również zastrzeżenia co do składu użytego materiału w 24,7% zabawkach. Chodziło mianowicie o substancję odpowiadającą zmiękczaniu plastiku, której stężenie powyżej 0,1% jest szkodliwe dla dziecka.

Jaka była reakcja IH na te uchybienia? Wszyscy producenci zabawek, u których wykryto uchybienia i usterki łatwe do usunięcia otrzymali informację z prośbą, o dobrowolną naprawę tych usterek. Wydano również 52 zakazy dalszej sprzedaży zabawek na rynku oraz napisano wnioski dotyczące 156 zabawek o wszczęcie postępowania administracyjnego. Napisano również aż 110 wniosków o podejrzenie popełnienia przestępstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.