Czym jest Polski Pakt Plastikowy?

Plastik (jest to potoczna nazwa na tworzywa sztuczne) to materiał tani i wytrzymały. Dlatego tak szybko po jego opracowaniu zdobył ogromną i wciąż rosnącą popularność, stając się nieodzowną częścią niemal każdej gałęzi przemysłu. Dla przeciętnego konsumenta szczególnie widoczne jest jego użycie w przemyśle spożywczym – niemal każdy produkt jest zapakowany w plastikowe opakowanie, wytrzymałe i estetyczne. Jednak materiał ten posiada ogromną wadę – nie ulega biodegradacji, przez co staje się uciążliwym odpadem zanieczyszczającym ekosystem.

Jesteśmy coraz bardziej eko

Ekologiczne aspekty używania plastiku już dawno trafiły do powszechnej świadomości. Coraz więcej osób zaczyna minimalizować, w miarę możliwości, użycie jednorazowych, plastikowych opakowań, np. rezygnując z foliowych toreb na zakupy. Do trendu tego zaczyna się też włączać biznes, podejmując inicjatywy, mające na celu zmniejszenie ekologicznego impaktu masowego używania plastiku.

Biznes w Polsce bierze się za problem tworzyw sztucznych

Taką inicjatywą jest Polski Pakt Plastikowy, który tworzą największe firmy i instytucje działające w Polsce. Wśród 12 partnerów paktu nich znajdziemy Lidla, Biedronkę (Jeronimo Martins Polska), Danone, Carrefoura, Kauflanda, LPP, Unilever, Alpla Polska, KGL, Nestlé, Rekopol Organizację Odzysku Opakowań, Santander Bank Polska. Oprócz nich wokół PPP organizują się inne instytucje, w tym ze świata nauki. Głównym celem przyświecającym inicjatywie jest zmiana modelu wykorzystania plastiku w opakowaniach tak, aby był to obieg zamknięty.

Czas na ekologiczny alarm!

Jak to wygląda obecnie? Rocznie na świecie produkuje się już ponad 300 milionów ton plastiku rocznie. Z tego recyklingowi podlega niecałe 15%. W ujęciu historycznym – ponownie przetworzone zostało zaledwie 10% tego, co wytworzyliśmy. Jest to coraz większy problem. Przykładowo plastikowa torba rozkłada się około pół tysiąca lat. Nie ma więc co liczyć na to, że rosnące sterty plastikowych śmieci znikną same. Wręcz przeciwnie, będą coraz większe.

Rosnąca ilość odpadów z tworzyw sztucznych rodzi nowe problemy. Jeden z nich to coraz częstszy wywóz śmieci do innych krajów. Do Polskie rocznie trafia prawie pół miliona ton odpadów. Ten “import” przynosi później skutki w postaci płonących składowisk śmieci (w ten sposób można się pozbyć nierecyklingowanych odpadów). Jeśli nie palenie, to odpady będą zaśmiecały środowisko. Nie tylko lądowe, ale też wodne. Symbolem tego drugiego problemu jest Wielka Pacyficzna Plama Śmieci, czyli dryfujące w Oceanie Spokojnym (między Hawajami a Kalifornią) skupisko odpadów o masie szacowanej nawet na 130 tysięcy ton. 99% tych odpadów to tworzywa sztuczne.

Polski Pakt Plastikowy

Pakt jest inicjatywą powstającą w odpowiedzi na rosnącą świadomość ekologiczną wśród polskich konsumentów. Już 59% z nich uważa odpady z tworzyw sztucznych za jeden z pięciu głównych problemów związanych z ochroną środowiska.

Podmioty wchodzące w skład PPP opracowały plan działania do 2025 roku. Jego celem jest zamykanie obiegu opakowań z tworzyw sztucznych i w ten sposób minimalizowanie udziału pierwotnych tworzyw sztucznych (tj. nie pochodzących z recyklingu). Agenda jest na tyle ambitna, że zmierza ku zrealizowaniu założeń bardziej restrykcyjnych niż wymagają tego obowiązujące przepisy.

6 celów ustalonych przez PPP to:

1. Identyfikacja i eliminacja wskazanych opakowań nadmiernych i problematycznych z tworzyw sztucznych poprzez przeprojektowanie, innowacje i alternatywne modele dostawy.

2. Dążenie do zmniejszenia o 30% użycia pierwotnych tworzyw sztucznych w opakowaniach wprowadzanych na rynek.

3. 100% opakowań z tworzyw sztucznych na polskim rynku nadaje się do ponownego wykorzystania lub recyklingu.

4. Dążenie do zwiększenia udziału surowców wtórnych w opakowaniach z tworzyw sztucznych do poziomu 25%.

5. Efektywne wsparcie systemu zbiórki i recyklingu opakowań, aby osiągnąć poziom recyklingu w wysokości co najmniej 55% na polskim rynku.

6. Podniesienie jakości i efektywności edukacji konsumentów w zakresie segregacji, recyklingu, ponownego wykorzystania i ograniczenia zużycia opakowań.

Tagi:

1 komentarz

  1. Dobrze, że taki pakt powstał i wiele firm się zaangażowało. Teraz czekamy na efekty.

    Post a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.