Czym jest SaaS?

sklepy internetowe

SaaS to oprogramowanie (Software as a Service), które jest usługą działającą w chmurze. Stanowi wielkie udogodnienie dla właścicieli sklepów on-line, ponieważ wszystkie aktywności związane z: utrzymaniem serwisu, problemami z serwerem, a także wszelkie aktualizacje i wsparcie techniczne znajdują się po stronie dostawcy oprogramowania, który co miesiąc otrzymuje umówioną opłatę (abonament).

SaaS polecane jest małym i średnim firmom, które dopiero rozpoczynają swoją „przygodę” w handlu on-line, bądź posiadają już produkt, lecz nie wiedzą czy inwestycja się powiedzie. W praktyce wygląda to tak, że dostawca usługi udostępnia gotowe szablony, które umożliwiają np. właścicielowi sklepu on-line wprowadzenie modyfikacji w ramach własnych potrzeb. Kolejnym etapem jest zatwierdzenie regulaminu i wprowadzenie własnych produktów. Jak każda usługa SaaS posiada swoje słabe i mocne strony. Początkowo niemal „prowadzi za rękę” potencjalnego właściciela sklepu on-line, który nie musi zagłębiać się w praktyczne tajniki działania usługi i niemal „na tacy” otrzymuje od właściciela oprogramowania wskazówki. To wszystko w zamian za miesięczny „abonament”. W początkowym etapie e-commerce stanowi to duże ułatwienie. Większy problem pojawia się później, kiedy handel on-line nabiera tempa i pojawia się potrzeba rozbudowywania go i wprowadzania wielu zmian. SaaS uzależnia poniekąd nabywcę oprogramowania od dostawcy tej usługi. Sprawia, że każda zmiana musi być dokonywana z jego zaangażowaniem.

Model SaaS opiera się na zunifikowanej usłudze, która generuje dużo niższe koszty niż na przykład spersonalizowana usługa Magento. SaaS nie posiada samodzielnej możliwości edycji kodu źródłowego, zaś wsparcie innych użytkowników jest ograniczone. Rozwój oprogramowania i aktualizacje są bezpłatne, motywowane potrzebami dużej ilości użytkowników. Zabezpieczenie antywirusowe klient otrzymuje od usługodawcy bezpłatnie (w pakiecie). SaaS posiada przeciętny poziom funkcjonalności bazowej. Zaś Layout strony jest ubogi, z możliwością wyboru pomiędzy ikonami i podobnymi do siebie opcjami (rozszerzone/inne wersje są dodatkowo płatne). Plusem korzystania z usługi SaaS jest to, że nie wymaga ona wiedzy technicznej z zakresu programowania. Minusem zaś uzależnienie od ciągłości działalności właściciela oprogramowania. Usługa SaaS dedykowana jest głównie małym firmom, start-upom, a także firmom, które działają w oparciu o model B2C .

System SaaS rewolucjonizuje tradycyjny model. Stanowi jednocześnie ważne i niezwykle funkcjonalne dla właścicieli sklepów on-line narzędzie, którego nie muszą oni kupować na własność. Opłacając abonament nowy użytkownik otrzymuje od właściciela oprogramowania dostęp do platformy. Zakładając swój login i hasło może korzystać ze wszystkich możliwości, jakie daje oprogramowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.