E-paragony z kas sprzętowych

kasa fiskalna

Już niedługo w życie mogą wejść długo zapowiadane zmiany dotyczące wydawania paragonów. Zgodnie z nimi, jeżeli klient wyrazi na to zgodę, zamiast paragonu drukowanego otrzyma go w formie elektronicznej. Do wyboru będzie SMS lub e-mail.

E-paragony będzie można wystawić już wkrótce

Rozporządzenia wprowadzające w życie możliwość wydawania paragonów elektronicznych w miejsce drukowanych wejść w życie miały już w maju bieżącego roku.

Przeszkodami, oprócz braku odpowiednich aktów prawnych, okazały się także kwestie techniczne. Brakowało rozwiązań, które umożliwiłyby sprzedawcom wysyłkę e-paragonów.

Ostatecznie jednak taka opcja ma zostać udostępniona już wkrótce.

Zgodnie z informacjami podanymi przez Ministerstwa Finansów i Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozporządzenia, które regulują te kwestie, zostały już podpisane i czekają na publikację w dzienniku ustaw. Zaczną obowiązywać dzień po ich upublicznieniu. Od tej pory decyzja o rodzaju paragonu, który chce otrzymać kupujący, będzie należeć do niego.

Aby wystawiać legalnie e-paragony, niezbędne będzie zahomologowanie kas z nową funkcjonalnością przez Główny Urząd Miar. Nadal nie weszło jednak w życie rozporządzenie, które określi, jakie wymogi muszą spełniać urządzenia do wystawiania elektronicznych paragonów.

E-paragony będzie można wystawiać z kas online i wirtualnych

Do wystawiania paragonów w formie elektronicznej przystosowane są dwa typy kas: wirtualna oraz online. Wystawiać e-paragonów nie można natomiast za pomocą kas z papierowym lub elektronicznym zapisem danych. Tego typu urządzenia będzie można kupić jeszcze przez dwa lata.

Dotychczas e-paragony wystawiać można było jedynie za pomocą kas wirtualnych. Kasą wirtualną nazywane jest oprogramowanie na urządzenia mobilne i komputery. Ten typ oprogramowania dopuszczony jest do użytku tylko w niektórych branżach, m.in. hotelarskiej, przewozowej lub gastronomicznej.

Korzystanie z kas wirtualnych jest możliwe zgodnie z aktem prawnym 26.05.2020 roku, jednak każda powstała aplikacja tego typu, aby zostać dopuszczona do użytkowania, musi uzyskać zezwolenie od Głównego Urzędu Miar.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, kasy wirtualne będą mogły być wykorzystywane także w automatach sprzedających towary oraz na myjniach samoobsługowych.

E-paragony wystawiać będzie można także za pomocą kas online. Warto wiedzieć jednak, że do dotychczas używanych kas konieczne będzie dodanie nowej funkcji, a także uzyskanie potwierdzenia Głównego Urzędu Miar, czy takie rozwiązanie spełnia normy techniczne.

Zgodnie z przepisami, które weszły w życie w obecnym i ubiegłym roku, z kas online zobowiązane są korzystać firmy z niektórych branż. Do takich należą np. warsztaty, salony fryzjerskie, kancelarie prawne czy kluby fitness.

Na e-paragon zgodę musi wyrazić klient

Paragon będzie mógł zostać wydany w wersji elektronicznej tylko w przypadkach, gdy klient wyrazi na to zgodę, a także uzgodni ze sprzedawcą sposób jego dostarczenia. Zamiast formy drukowanej kupujący będą mogli otrzymać rachunek za zakupy e-mailowo lub za pomocą sms-a.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.