E-sklepy nadal stosują niedozwolone klauzule w regulaminach

prawo

W połowie kwietnia bieżącego roku zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, dotyczące ochrony przed nieuczciwymi praktykami stosowanymi przez sklepy internetowe. Dzięki wprowadzonym zmianom poszerzono kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie stosowania przez sklepy internetowe klauzul niedozwolonych. Odkąd zmiany weszły w życie, to Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w drodze administracyjnej wydaje decyzję o uznaniu zapisu e-sklepu za klauzulę niedozwoloną oraz zakazie jej dalszego stosowania.

Zgodnie z nowymi przepisami, za stosowanie w regulaminie sklepów (nawet nieświadome) klauzul niedozwolonych grożą wysokie kary pieniężne, sięgające nawet 10 procent rocznego obrotu. Takie zmiany wymusiła unijna dyrektywa 93/13/EWG, której priorytetem była walka z nieuczciwymi e-sprzedawcami, którzy stosują zabronione praktyki zawieranych z e-konsumentem umowach. Dotychczasowy proces postępowania w sprawach dotyczących stosowania przez e-sklepy klauzul niedozwolonych był skomplikowany długotrwały. Stąd wprowadzone w tym roku zmiany, które znacznie uprościły dochodzenie praw przez e-klientów. Zgodnie z nowymi przepisami e-klient nie musi składać pozwu przeciwko e-sklepowi, który dopuścił się stosowania klauzul niedozwolonych. Obecnie wystarczy złożyć zawiadomienie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, by zostały podjęte właściwe działania.

Według informacji serwisu portalspozywczy.pl, do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów najczęściej trafiają zawiadomienia o stosowaniu klauzul niedozwolonych, dotyczących prawa do odstąpienia od umowy. W ubiegłym roku liczba zawiadomień sięgnęła ponad 40 procent wszystkich skarg złożonych na niezgodne z prawem regulaminy e-sklepów. Według nowych przepisów prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje jedynie w przypadku dokonania zakupu towaru o krótkim terminie przydatności lub ulegającemu szybkiemu zepsuciu. Mimo wprowadzenia zmian w prawie, wiele e-sklepów nadal nie respektuje praw do możliwości odstąpienia od zawartej umowy.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.