Kasa rejestrująca a handel online

kasa fiskalna

RazvanPhotography/bigstockphoto.com

Handel on-line wymaga przestrzegania wszelkich formalności prawnych, które wynikają z prowadzenia działalności w sieci. Jedną z nich jest konieczność rejestrowania obrotu za pomocą kas fiskalnych. Kasa fiskalna powinna zostać zainstalowana zanim podatnik dokona pierwszej sprzedaży, ponieważ już pierwsza transakcja wymaga posiadania kasy rejestrującej. W przypadku zaniechania posiadania kasy fiskalnej przedsiębiorcy internetowemu grozi kara grzywny do 180 stawek dziennych. Dodatkowo naczelnik urzędu skarbowego (bądź organ kontroli skarbowej) ustala zobowiązanie podatkowe w wysokości, która odpowiada 30 procent kwoty podatku naliczonego przy nabyciu usług i towarów. Specjaliści zajmujący się handlem on-line podkreślają, że brak posiadania kasy rejestrującej (w tym nawet brak posiadania kasy rezerwowej) wyklucza prowadzenie sprzedaży w Internecie. Warto w tym miejscu nadmienić, że podatnicy, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie obrotów mogą odliczyć od podatku kwotę każdego zakupu kasy rejestrującej (nawet do 90 %), przy czym kwota zwrotu nie może być większa niż 700 złotych (poradnikprzedsiebiorcy.pl).

Ubiegając się o ulgę na zakup kasy fiskalnej bądź drukarki fiskalnej podatnik musi np. złożyć do właściwego urzędu skarbowego (zanim rozpocznie ewidencjonowanie) zgłoszenie w formie pisemnej zawierające informacje o liczbie kas rejestrujących i miejscach ich używania, a także, przedstawić dowód zapłaty za urządzenie (cenabiznesu.pl).

Istnieje szereg możliwości zwolnienia z obowiązku posiadania kasy rejestrującej. Po spełnieniu odpowiednich warunków można zrezygnować z posiadania tego urządzenia przy wysyłkowej dostawie towaru (za pośrednictwem poczty lub kuriera) nieobjętej limitem, bądź przy świadczeniu usług za, które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub banku. Zwolnienia te jednak nie dotyczą odbioru osobistego towaru i zapłacenie za niego dopiero po jego sprawdzeniu, dostawy wyrobów wykonanych z metali szlachetnych bądź z udziałem tych metali, dostawy sprzętu fotograficznego (z wyłączeniem wyposażenia fotograficznego, części i akcesoriów do sprzętu fotograficznego), a także dostawy sprzętu telekomunikacyjnego, radiowego i telewizyjnego (od reguły tej odbiegają: anteny, lampy elektronowe, elementy elektroniczne oraz części do urządzeń i aparatów, w których operuje się dźwiękiem i obrazem) oraz dostawy nagranych (z zapisanymi danymi lub pakietami oprogramowania komputerowego) płyt CD, DVD itp. (poradnikprzedsiebiorcy.pl).

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.