Konferencja Trusted Shops i ECK

UE

W październiku 2012 roku odbyła się międzynarodowa konferencja Trusted Shops i Europejskiego Centrum Konsumenckiego, w której wzięli udział eksperci e-handlu. Debata poświęcona była nowo ustanowionym przepisom, które regulują wciąż dynamicznie rozwijający się rynek usług online w Europie.

Głównymi postulatami uczestników konferencji były regulacje, które ułatwiałyby polubowne rozstrzyganie sporów, zachęcałyby do zakupów online i były przyjazne konsumentom oraz przedsiębiorcom. Spotkanie poświęcone było również omówieniu wyzwań, które czekają rynek online po wprowadzeniu nowych dyrektyw unijnych. Eksperci zastanawiali się nad tym, w jaki sposób nowe dyrektywy wpłyną na stan handlu online w Europie i czy rozwiążą obecne problemy, z jakimi e-handel boryka się.

Konferencja Trusted Shops i ECK została otworzona przez Wiceprezesa UOKiK, Jarosława Króla, który przedstawił w jasny sposób główne aspekty polityki konsumenckiej w odniesieniu do umów transgranicznych. Określił on również główne elementy ochrony dobra konsumentów, zarówno tego zbiorowego, jak i indywidualnego.

Przedstawiciele Europejskiego Centrum Konsumenckiego nakreślili problematykę związaną z obrotem gospodarczym w internecie, podkreślając trend panujący wśród przedsiębiorców, który zakłada tworzenie witryn z ofertami tylko w jednym języku, uniemożliwiając tym samym korzystanie ze swoich ofert dla zagranicznych klientów państw członkowskich. Zwrócono także uwagę na różnorodność panującą wśród standardów ochrony konsumenta panujących w poszczególnych państwach europejskich, co znacznie utrudnia ewentualne działanie w innych krajach.

Wspomniano także o Europejskiej Agencji Cyfrowej, która odpowiada za certyfikację stron www. Debatowano nad rozwiązaniami zmierzającymi do ochrony konsumentów i przedsiębiorców, np. system Trusted Shops, w skład którego wchodzą Znak Jakości, Opinia o Sklepie i Ochrona Kupującego.

Dyrektywa zostanie wprowadzona do grudnia 2013 roku, stąd też Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło plan zakładający konsultacje społeczne zaraz po konsultacjach wewnątrzresortowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.