Konferencja Trusted Shops i ECK

UE

W październiku 2012 roku odbyła się międzynarodowa konferencja Trusted Shops i Europejskiego Centrum Konsumenckiego, w której wzięli udział eksperci e-handlu. Debata poświęcona była nowo ustanowionym przepisom, które regulują wciąż dynamicznie rozwijający się rynek usług online w Europie.

Głównymi postulatami uczestników konferencji były regulacje, które ułatwiałyby polubowne rozstrzyganie sporów, zachęcałyby do zakupów online i były przyjazne konsumentom oraz przedsiębiorcom. Spotkanie poświęcone było również omówieniu wyzwań, które czekają rynek online po wprowadzeniu nowych dyrektyw unijnych. Eksperci zastanawiali się nad tym, w jaki sposób nowe dyrektywy wpłyną na stan handlu online w Europie i czy rozwiążą obecne problemy, z jakimi e-handel boryka się.

Konferencja Trusted Shops i ECK została otworzona przez Wiceprezesa UOKiK, Jarosława Króla, który przedstawił w jasny sposób główne aspekty polityki konsumenckiej w odniesieniu do umów transgranicznych. Określił on również główne elementy ochrony dobra konsumentów, zarówno tego zbiorowego, jak i indywidualnego.

Przedstawiciele Europejskiego Centrum Konsumenckiego nakreślili problematykę związaną z obrotem gospodarczym w internecie, podkreślając trend panujący wśród przedsiębiorców, który zakłada tworzenie witryn z ofertami tylko w jednym języku, uniemożliwiając tym samym korzystanie ze swoich ofert dla zagranicznych klientów państw członkowskich. Zwrócono także uwagę na różnorodność panującą wśród standardów ochrony konsumenta panujących w poszczególnych państwach europejskich, co znacznie utrudnia ewentualne działanie w innych krajach.

Wspomniano także o Europejskiej Agencji Cyfrowej, która odpowiada za certyfikację stron www. Debatowano nad rozwiązaniami zmierzającymi do ochrony konsumentów i przedsiębiorców, np. system Trusted Shops, w skład którego wchodzą Znak Jakości, Opinia o Sklepie i Ochrona Kupującego.

Dyrektywa zostanie wprowadzona do grudnia 2013 roku, stąd też Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło plan zakładający konsultacje społeczne zaraz po konsultacjach wewnątrzresortowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *