Newsletter sklepu online a prawo

Newsletter to jedno z popularniejszych narzędzi używanych w e-marketingu. Łatwo jednak, przy jego stosowaniu, przekroczyć narzucone prawem przepisy. Co robić, aby tego uniknąć i wysyłać newsletter zgodnie z prawem?

Czym jest newsletter?

Jest to rodzaj wiadomości, którą wysyła się mailem bezpośrednio do klientów, będących konsumentami. Regulują to więc przepisy związane z obrotem gospodarczym między przedsiębiorcami a osobami fizycznymi, a także ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawa prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. ustawa o świadczeniu usług drogą telekomunikacyjną z dnia 18 lipca 2002r., oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Newsletter – przepisy

Zgodnie z przepisami wyżej wskazany ustaw, newsletter nie może zostać wysłany do odbiorcy bez jego zgody. Dotyczy to przesyłania wiadomości handlowych i automatycznego ich generowania. Wyrażenie zgody na przesłanie newslettera jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na pozyskanie danych osobowych odbiorcy, takich jak adres mailowy, imię i nazwisko, czasem także numer telefonu. Przedsiębiorca jest w związku z tym zobowiązany, do zapewnienia odpowiedniej ochrony zgromadzonych danych osobowych. Tym samym musi powiadomić klienta o tym, w jaki sposób się to odbywa i kto tymi danymi administruje, a także jaki jest cel ich gromadzenia. Trzeba pamiętać, że konsument cały czas posiada prawo do swoich danych i w każdym momencie może zgodę odwołać, może żądać zmiany swoich danych osobowych, a także zaprzestania ich przetwarzania przez przedsiębiorcę.

Zgoda udzielona przedsiębiorcy na przetwarzanie danych i przesyłanie newslettera musi być wyraźna i jednoznaczna. Przedsiębiorca nie może jej przemycić w regulaminie, jest to bowiem niezgodne z prawem. Nie może również uzależnić korzystania ze strony, czy przejścia na nią, po uprzednim wyrażeniu zgody na przesyłanie newslettera. To, czy konsument wyrazi taką wolę, jest wyłącznie jego dobrowolną decyzją, która nie może mieć wpływu na możliwość korzystania z witryny przedsiębiorcy.
Wiadomości wysyłane do odbiorców bez ich zgody traktowane są jako spam, czyli natarczywe i niechciane wiadomości mailowe. Przedsiębiorca jest narażony z tego tytułu na zapłatę kary pieniężnej, która może sięgać 3% jego przychodu. Kara ta wynika z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Nakładana jest przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w drodze decyzji administracyjnej.

Konsument, który otrzymał mailing marketingowy wbrew swojej woli, a który w wyniku tego doznał szkody, może domagać się:

  • zaniechania niedozwolonych działań;
  • usunięcia skutków niedozwolonych działań;
  • złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
  • naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych;
  • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści na zasadach ogólnych;
  • zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.