Niedozwolone klauzule wg. UOKiK

sklepy internetowe

Trusted Shops, firma wystawiająca znak jakości i certyfikaty sklepom internetowym, dbająca o konsumenta, co miesiąc prezentuje niedozwolone klauzule wpisane do rejestru przez UOKiK, dotyczące również sklepów internetowych. W czerwcu 2013 roku ponad 230 nowych, niedozwolonych klauzul zostało wpisanych do rejestru, 53 z nich dotyczyły handlu online.

24 klauzule dotyczyły prawa związanego z odstąpieniem od umowy, 12 z nich dotyczyło odstąpienia od umowy zawartej online polegającej na zwrocie dla konsumenta kwoty odpowiadającej kwocie towaru. Konsument ponosi jedynie koszt zwrotu towaru, co zostało zatwierdzone orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE. Kwota zwracana konsumentowi jest to kwota całego towaru łącznie z kosztami dostawy.

Numer wpisu 5007, data wpisu 26.06.2013:

Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie produktu. (…) W przypadku zwrotu towaru, Kupujący płaci za jego transport zarówno do Kupującego jak i z powrotem wg pełnych stawek transportowych ponoszonych przez xxx.

Klient nie może też być zmuszony do zwrotu towaru tylko i wyłącznie w oryginalnym opakowaniu lub w opakowaniu nie noszącym śladów użytkowania. Jednak warto mieć na uwadze fakt, że klient ma prawo sprawdzić towar i obejrzeć go. W tym też czasie może towar wymienić.

Numer wpisu 4817, data wpisu 07.06.2013:

Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) (…).

Numer wpisu 4818, data wpisu 07.06.2013:

Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru (…) oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu.

Do rejestru klauzul niedozwolonych wpisano także klauzulę, która wymusza na kliencie przestrzeganie określonego sposobu postępowania w sytuacji odstąpienia od umowy:

Numer wpisu 4955, data wpisu 18.06.2013:

Warunkiem uznania zwrotu jest odesłanie towaru wraz z otrzymaną fakturą w sposób gwarantujący jego bezpieczny transport.

Niedozwolone klauzule objęły też problematykę reklamacji. Tutaj dodano 4 wpisy, 2 z nich dotyczyły uszkodzone towary, co do których klient musi sporządzić protokół szkody.

Numer wpisu 4800, data wpisu 06.06.2013:

Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.