Nowelizacja ustawy o prawach konsumentów

Wprowadzona niedawno ustawa o prawach konsumenta doczekała się nowelizacji. Zmiany, które zaczną obowiązywać już w przyszłym roku, w czerwcu, dotkną e-sklepy i wpłyną na prawa konsumentów. Z największych zmian warto odnotować wydłużenie czasu na zwrot towaru do 14 dni (zamiast 10, jak jest dotychczas), ułatwiony proces reklamacji uszkodzonego, czy też wadliwego produktu oraz zmiany w możliwościach związanych z dochodzeniem własnych praw.

Jeśli chodzi o samych właścicieli e-sklepów, będą musieli informować swoich klientów o przysługujących im prawach.
Jak oświadczyła Julia Mendel z Trusted Shops, specjalistka ds. prawa i certyfikacji,

„największym wyzwaniem dla sklepów internetowych jest duża liczba zmian, które należy wprowadzić. Dotyczą one nie tylko informacji, których trzeba udzielić na stronie internetowej, ale które trzeba też wprowadzić technicznie. Dodatkowe są też zmiany w procedurach w sklepie, w serwisie”.

Wspomniana wyżej nowelizacja ustawy ma na celu dostosować polskie prawo do wszelkich wymogów dyrektywy w sprawie praw konsumenckich.

Wspomniany wyżej czas na zwrot towaru uległ wydłużeniu do 14 dni, co daje jeszcze więcej czasu dla klienta, aby zastanowił się, czy towar chce zwrócić, czy też nie. Zwrot zaś, jak było dotychczas, ma odbywać się bez podania przyczyny. Nowelizacji ulegną także przepisy odnośnie tego, kto powinien zapłacić koszty związane ze zwrotem towaru. Jak dodała Julia Mendel, „będą także jaśniejsze regulacje dotyczące tego, kto ponosi koszty wysyłki, jakie koszty ponosi konsument, kto odstąpił od umowy. Będą również nowe wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy, np. nie będzie możliwości zwrotu artykułów higienicznych po usunięciu odpowiednich zabezpieczeń.”

Obowiązek informowania klientów e-sklepów spada na właścicieli, którzy będą musieli w sposób jasny, widoczny i czytelny poinformować klienta o np. 14-dniowym prawie zwrotu towaru bez przyczyny. Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie tym, iż czas na zwrot towaru bez podania przyczyny wydłuży się o rok. Sam sprzedawca będzie zaś musiał liczyć się z nałożoną na niego grzywną.

Ujednolicenie przepisów z przepisami unijnymi pozwoli wielu e-sklepom na otwarcie się na rynek unijny, a także sprawi, że będą one bardziej czytelne i przyjazne konsumentom.

Tagi: , ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.