Ochrona danych osobowych użytkowników sieci na terenie UE

prawo

Parlament Europejski zaakceptował opracowaną reformę przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w sieci. Wszyscy użytkownicy będą mieli od tej pory kontrolę nad tym, w jaki sposób wykorzystuje się ich dane. Nowe prawo powstało w odpowiedzi na ciągle rozwijające się technologie internetowe i cyfrowe, które oprócz wiadomych korzyści, niosą także ryzyko cyberprzestępstw.

Zgodnie z przyjętym projektem zmian, przetwarzanie danych użytkownika będzie możliwe dopiero po wyrażeniu przez niego zgody. Wyrażenie tej zgody ma być rozumiane jako kliknięcie na stronie internetowej odpowiedniego pola z poleceniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Automatyczne zaznaczenie takiego pola lub brak kliknięcia na takie pole nie może być traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika sieci. Według nowych unijnych standardów, równie prosta procedura ma obowiązywać w przypadku rezygnacji ze zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Sporą zmiana ma być też możliwość wykasowania danych osobowych z bazy danych firm, które je wykorzystują, jeżeli nie ma istotnych powodów, by je przechowywać. Ponadto firmy przetwarzające dane osobowe będą miały obowiązek informowania odpowiednich organów o wszelkich atakach związanych z naruszeniem bezpieczeństwa przechowywanych danych osobowych.

Ponadto firmy przechowujące dużą liczbę danych osobowych oraz zajmujące się ich profilowaniem, będą zobowiązane do posiadania w swych strukturach osoby czuwającej nad bezpieczeństwem danych osobowych użytkowników.

Firmy, które nie będą wywiązywały się z nowych obowiązków, mogą zostać ukarane mandatem w wysokości 4 proc. od rocznego obrotu.

Nowe przepisy unijne uproszczą procedurę złożenia skargi w związku z naruszeniem zasad przetwarzania danych osobowych. Od tej pory skargę można złożyć do odpowiedniego organu w zamieszkiwanym kraju, nawet w przypadku, gdy do naruszenia przepisów doszło w innym państwie Unii.

Zmiany dotkną także młodszych użytkowników sieci. Według propozycji dzieci poniżej określonego wieku nie będą miały prawa zakładać kont w mediach społecznościowych bez zgody rodziców. Limit wiekowy ma być ustalany odrębnie w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej. Nie może on być jednak niższy niż 13 lat oraz wyższy niż 16 lat.

Wszystkie kraje Unii Europejskiej zostały zobowiązane do wcielenia nowych przepisów w ciągu dwóch lat od daty ich wejścia w życie.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.