Platforma ODR do rozstrzygania sporów konsumenckich

porozumienie

madpixblue/bigstockphoto.com

Zdecydowanie dobra wiadomość dla wszystkich aktywnych e-konsumentów, kupujących u zagranicznego sprzedawcy. Ciągle rozwijający się handel transgraniczny na obszarze państw Wspólnoty Europejskiej zyska nowe narzędzie, które pozwoli przyciągnąć kolejnych zagranicznych e-kupujących. Chodzi o mającą ruszyć od 15 lutego bieżącego roku platformę ODR, która ma być miejscem służącym do rozstrzygania sporów konsumenckich pomiędzy kupującym a sprzedającym, zamieszkującymi w innych krajach ( na terenie państw Wspólnoty).

Platforma ODR (Online Dispute Resolution), czyli internetowy i bez udziału sądu system rozstrzygania sporów w handlu transgranicznym, powstaje w związku z rosnącym zainteresowaniem zakupami internetowymi poza granicami kraju e-klienta. Chociaż handel transgraniczny nastręcza trudności e-klientom, również w kwestiach zwrotów i reklamacji, to liczba jego użytkowników rośnie. By ułatwić klientom dokonywanie zakupów, Unia wprowadziła 9 stycznia 2016 roku specjalne rozporządzenie dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, które obowiązuje we wszystkich krajach członkowskich. Platforma ODR ma funkcjonować dzięki przepisom w zakresie ADR (Alternative Dispute Resolution), czyli alternatywnym systemom pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich.

Na platformę ODR mają trafiać wszelkie kwestie sporne, m.in. zobowiązania wynikające z zawartej umowy sprzedaży towarów lub umowy o świadczenie usługi, zawartych pomiędzy sprzedającym i kupującym, mieszkającymi i prowadzącymi działalność na terenie Unii Europejskiej. ODR będzie platformą, zrzeszającą firmy oferujące usługi w zakresie ADR. Za pośrednictwem ODR nasz wniosek trafi do odpowiedniego podmiotu, świadczącego usługi ADR online. Platforma ODR ma być dostępna we wszystkich językach urzędowych krajów Wspólnoty. Na platformie znajdziemy gotowy formularz skargi, który po wypełnieniu, zostanie przekazany właściwemu podmiotowi ADR, który poprowadzi naszą sprawę. ODR poinformuje strony sporu o wniesionej skardze. Aby ułatwić korzystanie z platformy, e-sprzedawcy powinni zamieszczać na swojej stronie odnośnik do platformy. Dodatkowo na stronie internetowej ODR znajdziemy informacje o sposobie składania skarg oraz adresy punktów kontaktowych ds. ODR.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.