Polskie przepisy w sprawie platformy ODR

prawo

W związku z rosnącą popularnością transgranicznego e-handlu, odbywającego się pomiędzy państwami członkowskim Unii Europejskiej, pojawiła się potrzeba ustalenia przepisów oraz miejsca rozstrzygania kwestii spornych, np. reklamacji wadliwego towaru. W tym celu Unia Europejska powołała do życia specjalną platformę ODR, która ma być miejscem pozasądowego załatwiania sporów na linii sprzedawca-konsument. Jednocześnie wszystkie e-sklepy, zarejestrowane na terenie Wspólnoty, mają obowiązek od dnia 9 lutego informowania konsumenta o możliwości rozwiązywania kwestii spornych za pośrednictwem platformy ODR. Jednak polskie e-sklepy nie muszą w chwili obecnej umieszczać na swej stronie takiej informacji, gdyż w polskim prawodawstwie brakuje kompletnych przepisów w danym zakresie. Specjalna ustawa jest dopiero na etapie wstępnych ustaleń dotyczących kwestii pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich z zagranicznym sprzedawcą/kupującym. Zatem dopóki nie będzie znana ostateczna wersja polskich przepisów, dostosowanych do unijnych zaleceń, kupujący nie ma możliwości zaskarżenia przedsiębiorcy o niedopełnienie obowiązku odnośnie poinformowania o platformie ODR. Wyjściem z sytuacji może być współpraca z rzecznikiem praw konsumenta, sądem lub Federacją Konsumentów.

Platforma ODR to specjalny serwis, przeznaczony zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorców, którzy za jej pośrednictwem mogą załatwić powstały spór bez kierowania sprawy do sądu. Dostęp do platformy ma być bezpłatny. Ponadto platforma zostanie udostępniona we wszystkich jeżykach urzędowych z obszaru Unii Europejskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.