Rekomendacja w sprawie bezpieczeństwa płatności internetowych

płatności online

Rangizzz/bigstockphoto.com

Komisja Nadzoru Finansowego opracowała specjalną rekomendację, która dotyczy kwestii związanych z bezpieczeństwem transakcji płatniczych dokonywanych w sieci. Dokument jest skierowany do banków oraz innych instytucji finansowych, świadczących wszelkie usługi płatności internetowych. Rekomendacja powstała w odpowiedzi na potrzebę ujednolicenia standardów bezpieczeństwa płatności internetowych, oferowanych przez banki oraz pozostałe instytucje płatnicze.

Treść rekomendacji obejmuje najważniejsze aspekty transakcji płatniczych, m.in.: zasady i organizację procesu zarządzania i oceny ryzyka, mechanizmy kontroli i bezpieczeństwa transakcji płatniczych w sieci, edukację klientów w tym zakresie oraz kontakt z nim.

Rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego nakłada na banki i instytucje finansowe obowiązek jednolitego śledzenia przebiegu transakcji, postępowania w sytuacji wystąpienia naruszeń bezpieczeństwa transakcji oraz stosowania działań następczych. Ponadto rekomendacja zaleca bankom i innym instytucjom stworzenie takich systemów zabezpieczających, które pozwolą wykryć oszustwo jeszcze przed zrealizowaniem usługi płatności przez operatora. Realizacja płatności, a także wszelkie dane klienta powinny być solidnie zabezpieczone przed potencjalnym włamaniem cyberprzestępców i ich dalszym niechcianym wykorzystaniem. Szczególną ochroną operatora usług płatniczych powinny zostać objęte transakcje wysokiego ryzyka. Rekomendacja stworzona przez Komisję Nadzoru Finansowego sugeruje także, że banki i instytucje płatnicze powinny podjąć odpowiednią politykę edukacyjną wśród swoich klientów, a także porozumiewać się z klientami w taki sposób, by mogli samodzielnie stwierdzić autentyczność wiadomości wysyłanych przez operatora usługi płatności. Realizacja usługi płatności oraz weryfikacja jej poprawności powinna być odpowiednio potwierdzana przez banki.

Zagadnienia bezpieczeństwa bankowości internetowej oraz transakcji płatniczych to niezwykle istotna kwestia wobec ciągle rosnącej liczby użytkowników. Wraz ze wzrostem tej liczby dochodzi do coraz poważniejszych ataków cyberprzestępców, zwłaszcza na konta właścicieli smartfonów, korzystających z usług bankowości mobilnej.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.