Usługi notariusza

Notariusz jest osobą zaufania publicznego, która może dokonywać czynności o charakterze dokumentu urzędowego. Ich rolą jest zagwarantowanie pewności i bezpieczeństwa obrotu. W praktyce oznacza to, że jeśli chcemy, aby jakiś dokument pociągał za sobą skutki prawne, powinniśmy zwrócić się właśnie do rejenta. Jego praca może się okazać przydatna w wielu sytuacjach dotyczących handlu.

Chyba najpopularniejszą funkcją notariusza, z jaką się stykamy, jest prawna asysta przy zakupie lub sprzedaży nieruchomości. Akt notarialny jest przypieczętowaniem tego typu transakcji i jest konieczny. Do jego sporządzenia niezbędne jest kilka dokumentów, z których za najważniejszy należy uznać odpis z księgi wieczystej, który zaświadcza o rzeczywistym stanie prawnym nieruchomości.

Wysokość opłat notarialnych jest ustalana w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Jest uzależniona od wartości lokalu, budynku lub działki. W chwili obecnej odgórnie ustalone limity kształtują się następująco (podajemy tylko do wartości obiektu nie przekraczającego 2 miliony złotych):

  • < 3 tys. zł – 100 zł opłaty,
  • > 3 tys. zł > 10 tys. zł – 100 zł + 3 % od nadwyżki ponad 3 tys. zł,
  • > 10 tys. zł > 30 tys. zł – 310 zł + 2 % od nadwyżki ponad 10 tys. zł,
  • > 30 tys. zł > 60 tys. zł – 710 zł + 1 proc. od nadwyżki ponad 30 tys. zł,
  • > 60 tys. zł > 1 mln zł – 1010 zł + 0,4 proc. od nadwyżki ponad 60 tys. zł,
  • > 1mln zł > 2 mln zł – 4770 zł + 0,2 proc. od nadwyżki ponad 1 mln zł.

Sporządzanie aktu przy obrocie nieruchomościami nie jest jedyną czynnością notariusza istotną z perspektywy handlu. Rejent może też być przydatny przy wykonywaniu innych zadań. Wśród nich są:

  • wystawianie poświadczenia własnoręczności podpisu (mocne poparcie autentyczności każdego dokumentu)
  • wystawienie poświadczenia okazania dokumentu (jest dowodem, że dany dokument już istniał w czasie okazania, co może być istotne dla wielu spornych sytuacji)
  • sporządzenie protestu weksla lub czeku (w przypadku problemów z realizacją któregoś z tych papierów)
  • przechowywanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych

Za czynności wykonywane przez notariusza musimy płacić, zazwyczaj całkiem sporo, Jednak powinniśmy pamiętać, że poniesienie tych kosztów może nas zabezpieczyć przed większymi stratami. Jeżeli chcemy poświadczać coś dokumentem spisanym we własnym zakresie, może się to skończyć, w razie powstania spornej sytuacji, poddawaniem pod dyskusję jego autentyczności i ważności. Dlatego warto czasami zapłacić rejentowi, aby uzyskać papier o konkretnej mocy prawnej.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.