Zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów

prawo

18 stycznia 2015 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. To zdecydowany krok naprzód jeśli chodzi o poprawę ochrony konsumentów oraz walkę z wszelkimi praktykami, która ograniczają konkurencję.

Jakie zmiany wprowadzono w nowelizacji? Podstawową zmianą jest kontrola koncentracji, czyli fuzji firm. Teraz każda taka koncentracja będzie przebiegała dwuetapowo. Decyzja dotycząca fuzji prostych podejmowana będzie w ciągu miesiąca, natomiast decyzja odnośnie fuzji bardziej skomplikowanych – w ciągu kolejnych czterech miesięcy. Zmienia to obecne procedury, które mówią, że wszystkie koncentracje muszą zostać rozpatrzone i zakończone w ciągu dwóch miesięcy. Warto zaznaczyć, że doliczając do tego czas oczekiwania na poszczególne odpowiedzi całość trwa znacznie dłużej. To nie wszystkie zmiany. Od przyszłego roku przedsiębiorca starający się o fuzję już w trakcie postępowania wstępnego odnośnie koncentracji będzie mógł dowiedzieć się, czy decyzja będzie pozytywna czy negatywna. Przedsiębiorca będzie miał również prawo do odniesienia się do zastrzeżeń wydanych przez Urząd oraz dokonania niezbędnych modyfikacji odnośnie przejęcia lub fuzji.

Zmiany dotyczyć będą również okresu przedawnienia praktyk ograniczających konkurencję. Dotychczas taki okres wynosił rok, od 2015 będzie to pięć lat. Zmieni się również program łagodzenia kar leniency poprzez dodanie leniency plus, w którym przedsiębiorca może liczyć na zmniejszenie kary o 30% w przypadku złożenia wniosku jako drugi czy trzeci i poinformowaniu UOKiK o fakcie bycia w zmowie.

Od 2015 roku możliwym również będzie karanie finansowe osób fizycznych, które są odpowiedzialne za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję. Kary te mogą sięgać aż do dwóch milionów zł.

Wszystkie te zmiany w założeniach mają przyczynić się do ograniczenia nieuczciwej konkurencji, co ma sprzyjać rozwojowi handlu.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.