Zwrot towaru do 3 miesięcy?

Istniejąca od 13 lat Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r. poz. 1225 z późniejszymi zmianami) daje konsumentowi aż do 3 miesięcy na zwrot towaru zakupionego w sieci. Bardziej szczegółowo – umożliwia to art. 9 ww. ustawy. Sama ustawa, można by rzec, pisana była w czasach, kiedy realia związane z handlem były zupełnie inne, a e-handel dopiero rozwijał się.

Dopiero nowe prawo, które obecnie jest w fazie projektów, a wdroży w życie dyrektywę unijną o prawach konsumentów (2011/83/UE), doprecyzuje relacje sprzedawcy – klienta w e-handlu, a także weźmie pod uwagę realia oraz trendy panujące w handlu internetowym obecnie. Zmiany te pozwolą uniknąć wielu przedsiębiorcom kar ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które były i są nakładane za naruszanie zbiorowego interesu konsumentów.

Art. 9 ww. ustawy nakłada na sprzedającym obowiązek udzielenia klientowi wszelkich informacji takich jak nazwa firmy, opis i właściwości towaru oraz informacji o możliwości zwrotu towaru w ciągu 10 dni od otrzymania go. Obowiązek ten powinien został wypełniony najpóźniej w momencie, kiedy klient złożył ofertę zakupu danego produktu. Informacje te powinny zostać umieszczone przez sprzedawcę na jego stronie internetowej.

Problem z art. 9 leży w zapisie, że te same informacje powinny zostać przedstawione klientowi w wersji papierowej. Na tym polega bezsens tego zapisu, skoro cała korespondencja ze sklepem, a także proces zamówienia, jest na piśmie – tylko elektronicznym, możliwym do zarchiwizowania czy wydrukowania w każdym momencie. Dlatego też mało który sprzedający stosuje się (czy w ogóle zna) do art. 9 wspomnianej na początku ustawy, a klient otrzymuje zwykle tylko fakturę lub paragon jako potwierdzenie zakupu.

Jakie to ma konsekwencje dla sprzedawców? Dotychczasowy termin 10 dni na zwrot towaru przez klienta bez podania przyczyny wzrasta aż do trzech miesięcy. Zmienić ma to właśnie dyrektywa 2011/83/UE, a szczegółowo artykuł 8 rzeczonej dyrektywy, który nakłada obowiązek na sprzedającym odnośnie udzielenia informacji odnośnie produktu, transakcji i prawie zwrotu już nie na papierze, lecz na trwałym nośniku, którym również jest e-mail.

Tagi: ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.