Nowe prawo antymonopolowe

UOKiK

Bezpieczny handel ma miejsce wtedy, kiedy obydwie strony są prawnie chronione i żadna z nich nie jest pokrzywdzona. Tyle w teorii. W praktyce jednak bywa, że to konsument jest zwykle słabiej chroniony i wszelkie nieuczciwe praktyki stosowane przez handlowców odbijają się właśnie na nich. Wszystko to ma się jednak zmienić, gdyż Parlament przyjął nowe prawo antymonopolowe mające na celu wyeliminowanie tych praktyk.

Zmiany te między innymi dają prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prawo do ostrzegania publicznie konsumentów o stosowanych przez firmy niedozwolonych praktykach. Zmieni się również program łagodzenia kar leniency, który jak dotąd przejawiał się tym, iż każdy przedsiębiorca, który pójdzie na współpracę z urzędem antymonopolowych ukazując dowody świadczące o nielegalnym porozumieniu, które ogranicza konkurencję będzie potraktowany ulgowo. Ulga ta oznacza zmniejszenie kary finansowej lub też nie nakładanie jej w ogóle (dotychczasowa kara wynosiła do 10% przychodu). Program taki w chwili obecnej funkcjonuje w prawie wszystkich państwach UE. Zmiana, czyli „leniency plus” pozwoli drugiemu przedsiębiorcy, który złoży wniosek i przyzna się do zmowy, obniżenie kary o 30%. Ukarane będą mogły zostać także osoby fizyczne, które brały udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję. Kara finansowa będzie wynosić do 500 tysięcy euro. Zostaną doprecyzowane naruszenia, na podstawie których osoba fizyczna będzie mogła zostać ukarana. Wyznaczając kwotę będzie brany pod uwagę np. dochód takiej osoby.

UOKiK będzie również wskazywał rozwiązania mające na celu zlikwidowanie nielegalnych praktyk szkodzących konsumentom.

Ustawa czeka obecnie na podpis Prezydenta. Zacznie obowiązywać sześć miesięcy od podpisania.

Tagi: ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.