Problemy e-handlu w UE

UE

Jak donosi ministerstwo administracji i cyfryzacji, Komisja Europejska w ramach realizacji strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego ogłosiła konsultacje w sprawie warunków umownych nabywania w sieci treści cyfrowych oraz rzeczy (towarów). Jednocześnie pod lupę wzięto też sposób pakowania i znakowania sprzedawanych produktów. Wszyscy zainteresowani mogą wyrazić swoją opinię za pośrednictwem specjalnej ankiety, którą należy następnie przesłać do Komisji Europejskiej w terminie do 3 września bieżącego roku.

Handel elektroniczny to znaczący obecnie sektor niemal wszystkich państw członkowskich Wspólnoty. Wciąż brakuje jednak jasnych i jednolitych regulacji prawnych, które mogłyby poprawić stan e-handlu transgranicznego i usług elektronicznych. Różnice prawne poszczególnych państw członkowskich lub brak jakichkolwiek norm na poziomie Unii Europejskiej doprowadza do zastoju w handlu pomiędzy krajami członkowskimi.

Jak informuje ministerstwo administracji i cyfryzacji, ten problem dotyczy zwłaszcza treści cyfrowych, które w części państw są określane jako usługi, a w innych jako rzeczy. Ta rozbieżność doprowadza do komplikacji prawnych i ustalenia ewentualnej odpowiedzialności producenta za dostarczenie wadliwej lub szkodliwej treści cyfrowej. Niejasne są także prawa konsumentów w danym zakresie.

Komisja Europejska chce także zwiększyć ochronę praw e-konsumenta w przypadku nabycia wadliwego towaru. Ostatnią kwestią prowadzonych przez Komisję konsultacji będzie kwestia różnic w prawie dotyczącym sposobu pakowania i oznakowania produktów, które mają znaczny wpływ na stan handlu trans granicznego.

Wypełniony kwestionariusz należy przesłać do Komisji Europejskiej do dnia 3 września, dostępny na stronie internetowej KE. Ministerstwo administracji i cyfryzacji zachęca do brania udziału w konsultacjach, bo każda opinia pozwoli wypracować treść przyszłych regulacji prawnych dotyczących handlu i usług elektronicznych, czytamy na mac.gov.pl.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.