Ustawa o prawach konsumenta już w Dzienniku Ustaw

Ustawa o prawach konsumenta

24 czerwca 2014 roku została opublikowana ustawa, na którą czekali wszyscy przedsiębiorcy i konsumenci – Ustawa o prawach konsumenta z 30 maja 2014 roku. Już dzisiaj znaleźć ją można w Dzienniku Ustaw pod tym adresem.

Większość ustaw, zgodnie z procesem legislacyjny, wchodzi w życie natychmiast lub 14 dni po umieszczeniu jej w Dzienniku Ustaw (a co za tym idzie, po podpisaniu jej przez Prezydenta RP). Tak też zakładał projekt ustawy, kiedy jeszcze była w Sejmie. Zgodnie z nim ustawa miała obowiązywać od 13 czerwca bieżącego roku i był to termin zgodny z rozporządzeniem dyrektywy Unii Europejskiej. Jednakże po podpisaniu jej przez Prezydenta RP, ustawa o prawach konsumenta zacznie obowiązywać dopiero sześć miesięcy później, czyli 25 grudnia 2014 roku, czyli wszelkie umowy zawarte po tym dniu objęte będą już nową ustawą.

Informacje o publikacji ustawy jako pierwszy podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który skomentował fakt w komunikacie:

„Dostosowanie się przedsiębiorców, ich klientów oraz organizacji broniących praw konsumentów do nowych przepisów będzie wymagało czasu. Dlatego wydłużenie vacatio legis, czyli czasu niezbędnego na wejście w życie regulacji, do sześciu miesięcy, pozwoli na lepsze stosowanie przepisów w praktyce. Żeby zwiększyć świadomość uczestników rynku na temat nowych przepisów, UOKiK planuje przeprowadzić jesienią kampanię informacyjną.

Najważniejsze zmiany, które będą chronić wszystkich słabszych uczestników rynku – to wydłużenie prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem lub na odległość z 10 do 14 dni oraz wymóg uzyskania wyraźnej zgody konsumenta na wszelkie dodatkowe płatności wykraczające poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne przedsiębiorcy. Dzięki temu dokonywanie zakupów w sieci będzie bezpieczniejsze.

Konsument, który kupi wadliwy produkt, składając reklamację, będzie mógł wybierać między naprawą, wymianą, obniżeniem ceny a odstąpieniem od umowy.”

Tagi: ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.