Zmiany w ustawie dotyczące UOKiK

UOKiK

Rząd przyjął propozycje zmian do Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. Nowe regulacje maja na celu całkowitą eliminację niekorzystnych dla klienta praktyk sprzedawców oraz zmianę rejestru klauzul niedozwolonych, który od dłuższego czasu pozostaje niejasny, co w praktyce uniemożliwia korzystanie z niego. Odmieniony rejestr klauzul niedozwolonych ma być bardziej czytelny oraz ma stać się tym, czym powinien być od dawna – realnym sposobem walki o prawa konsumenta.

Według przyjętych zmian, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie mógł przeprowadzać badania metodą tajemniczego klienta, co pozwoli sprawdzić rzetelność sprzedawców oferujących rożne usługi towary oraz prawdziwość przekazu. Kontroli ma być poddany sposób przedstawiania towaru lub usługi oraz proces zawierania umowy z klientem. Tajemniczy klient pojawi się wszędzie tam, gdzie mogą zostać naruszone interesy klientów. Wprowadzone do Ustawy poprawki określają także procedury usuwania klauzul niedozwolonych z umów. Poza tym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zyska możliwość blokowania nieuczciwej reklamy, a także zakazu oferowania danych usług klientom. Od tej pory Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie mógł bezpłatnie zamieszczać w mediach komunikaty i ostrzeżenia dotyczące nieuczciwych praktyk poszczególnych firm. W kompetencjach organu znajdzie się także odmieniony model kontroli postanowień wzorców umów. Decyzją prezesa UOKiK wzorzec umowy może zostać określony jako niedozwolony i niedopuszczalny do dalszego stosowania.

Jednak na zmiany w zakresie rejestru klauzul niedozwolonych przyjdzie nam sporo poczekać. Nowy przepis dotyczący usuwania klauzul niedozwolonych z umowy zacznie obowiązywać dopiero po 10 latach od momentu publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw. Lepiej późno niż wcale. Obecny rejestr jest w zasadzie bezużyteczny, zarówno dla klienta jak i specjalistów.

Zmiany w ustawie są podyktowane koniecznością ochrony konsumentów na różnych rynkach. Proponowane zmiany wpłyną także na sektor e-handlu.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.