Sie09

Usługi notariusza

Notariusz jest osobą zaufania publicznego, która może dokonywać czynności o charakterze dokumentu urzędowego. Ich rolą jest zagwarantowanie pewności i bezpieczeństwa obrotu. W praktyce oznacza to, że jeśli chcemy, aby jakiś dokument pociągał za sobą skutki prawne, powinniśmy zwrócić się właśnie do rejenta. Jego praca może się okazać przydatna w wielu sytuacjach dotyczących handlu.

Czytaj dalej